Riblje paštete

DTD Ribarstvo se aktivno bavilo razvojem ribljih pašteta. Anketiranja i degustacije, od strane potrošača, pokazale su da vlada najveće interesovanje za paštetama od tolstolobika i šarana, jer su potpuni noviteti na tržištu.

Ukusi su se izdvojili kao najinteresantniji jer svojim sastavom sa više od 40% ribe, daju pravi užitak konzumentu.