Profil kompanije

Kompanija DTD Ribarstvo postoji od 1952. godine, osnivanjem preduzeća „Šaran“ iz Petrovaradina, registrovanog za uzgoj i prodaju šarana i ostalih slatkovodnih vrsta riba. Sadašnji naziv kompanija je dobila 1978. godine.

DTD Ribarstvo 2006. godine, sa potpunom privatizacijom postaje i vodeći distributer ribe u Srbiji.

Lanac proizvodnje počinje poljoprivrednom proizodnjom na 4.120 ha plodnih oranica u Vojvodini - Lovćenac, Bantsko Aranđelovo, Kelebija.
Druga karika je svakako Pogon za proizvodnju ekstrudirane i peletirane hrane koji je otvoren 2010. godine u Bačkom Jarku, a odakle se na tržište riblja hrana plasira pod robnom markom Riboks.
Akvakultura se odvija na proizvodnoj vodenoj površini od 690 ha jezera, na dve lokacije u Vojvodini - Jazovo i Srpski Miletić.
Kako bi na najbolji način uredili ribu, kompanija je 2011. godine otvorila Fabriku za preradu ribe, odakle se proizvodi na tržište plasiraju pod robnom markom Ribella. Poslednja karika u lancu je veleprodajna i maloprodajna mreža koju trenutno čini 5 distributivnih centara - Bački Jarak, Beograd, Čačak, Jagodina, Aleksinac i 31 specijalizova prodavnica - ribarnica